Harte Påby Ejstrup Vandværk forsyner ca. 450 forbrugere med rent drikkevand.

 

Vandværket har 3 store forsyningsledninger:

Strubdrup ledningen, som fører vandet til Stubdrup, Påby og Ejstrup.

Harte ledningen, som fører vand til selve Harte by og Sandbjerg.

Harte øst, som fører vand til det lille industriområde ved Platinvej, samt boligområderne fra motorvejen og ind til Østervej.

 

Harte Påby Vandværk er ubemandet i dagligdagen - dvs. at vandværket er fuldautomatisk.

Alle pumper og installationer styres og overvåges fra computer.

I tilfælde af funktionssvigt vil driftslederen af vandværket modtage en alarm, og kan derefter udbedre fejlen.