Back to Top

Harte Påby Ejstrup Vandværk

Præstekæret 32

6000 Kolding


Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand:        40 37 51 04

Kasserer:        22 71 08 81

Driftsleder:      60 43 56 03

Administration / vandaflæsning  29 84 54 81

www.hp-vand.dk

 

Vandværket skal sikre en korrekt aflæsning af vandforbruget for hver enkelt parcel. Det vil sige at vandmåleren skal  stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum.

Vandværket vælger hvilken af de to ovenstående typer der vælges.

Vandmåleren skal stikprøvekontrolleres  for hvert 9. år.

Kontrolsystem baseret på statistisk stikprøvekontrol

 

Partiet af målere skal stikprøvekontrolleres første gang senest ni år efter, at målerne er sat op.

 

De ni år regnes fra det tidspunkt, hvor den ældste måler i partiet er sat op.

 

Resultatet af stikprøvekontrollen bruges til at vurdere, om partiet stadig kan være i drift i en periode, eller om det skal erstattes af nye målere.

 

Hovedpunkterne i enkelt og dobbelte stikprøveplan

 

Enkelt stikprøveplan

Inddel målerne i partier med ensartede kendetegn og tag efter ni år et antal ud til stikprøvekontrol i forhold til målerteknisk vejledning.

 

De målere, der erstattes, kan:

 

  • Indgå i et nyt parti målere.
  • Indgå i det oprindelige parti af målere, hvis partiet får forlænget driftsperioden i yderligere en periode.
  • Indgå i det oprindelige parti af målere, hvis det samlede antal erstatningsmålere ikke udgør mere en 16 % af det samlede målerparti.

 

De målere, der er taget ned, skal afproppes for at undgå udtørring og sikres imod frost.

 

Målerne sendes til et akkrediteret målerlaboratorium. Husk at emballere målerne forsvarligt.

 

Hvis partiet af målere bliver godkendt være i drift yderligere 9 år, 6år, eller 3 år afhængigt af afprøvningsresultatet.

 

Der er ikke nogen øvre tidsgrænse for, hvor længe et parti kan være i drift. Det afhænger alene af resultatet af stikprøvekontrollerne.

 

Hvis partiet ikke bliver godkendt efter driftsfejlgrænsen, skal målerne udskiftes hurtigst muligt.

Udskiftning af vandmåleren skyldes slid. Ved slidte vandmålere kan aflæsningen af vandforbruget evt. være unøjagtig.

Ved stikprøvekontrol, testes vandmålerens nøjagtighed, og at måleren er i orden. Er måleren i orden kan den forblive opsat i en længere periode - afhængig af stikprøvekontrollens resultat.

Test og dokumentation for målerens nøjagtighed skal foretages af et godkendt laboratorium.

Det er grundejerens ansvar at vandmåleren er tilgængelig, og at husets vandinstallationer kan tåle udskiftning af denne.

Er ejendommens vandinstallationer af ældre dato, og med f.eks. rustne vandrør, skal grundejeren for egen regning sørge for at bringe vandinstallationerne i orden.