Forbrugerne skal sikres rent og godt kvalitets drikkevand.
Derfor føres der løbende kontrol af kvaliteten med det grundvand som indvindes.
Vandværkets kvalitetskontrol udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:

• Normal kontrol på vandværket

• Udvidet kontrol på vandværket

• Kontrol med uorganiske sporstoffer

• Kontrol med organiske mikroforureninger

• Begrænset kontrol