Digitale vandmålere aflæses via en fjernaflæsning.
Det vil sige at vandværket står for aflæsningen
 
 
Vandforbruget skal aflæses og afregnes for hver enkelt ejendom parcel. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme.
 
Vandmåleren ejes af vandværket. Vandværket har til enhver tid ret til at besigtige og udskifte vandmåleren.
 
Vandmåleren er som regel placeret i ejendommens bryggers eller ved husets tekniske installationer.
Ved ældre ejendomme kan måleren være installeret i en målerbrønd, placeret under et brønddæksel i terræn.
 
Vandmålere skal være opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.
 
Vandmåleren skal være tilgængelig for evt. udskiftning.
 
Det er grundejerens ansvar at vandmåleren er tilgængelig, og at husets vandinstallationer kan tåle udskiftning af vandmåleren.