Back to Top

Harte Påby Ejstrup Vandværk

Præstekæret 32

6000 Kolding


Mail: post@hpvand.dk

Formand:        40 37 51 04

Kasserer:        22 71 08 81

Driftsleder:      60 43 56 03

Administration / vandaflæsning  29 84 54 81

www.hp-vand.dk

 

Tryk på logoet for at få vandprøverne  frem

Der har ikke været oveskridelsen af prøverne

 

Kontrolprogram

Forbrugers taphane Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Lovpl. Valgt
Taphane, Gruppe A (straks) X X X X 4 årligt
Driftskontrol – Ledningsnet (Taphane flush) Gruppe A – (Målebrønd, indgang til forbruger, eller hos forbruger efter længere udskylning) X X X X 4 årligt
Taphane, Gruppe B (straks) X 1 årligt
Driftskontrol – Ledningsnet (Taphane flush) Gruppe B – Der undersøges ikke for aromater, klorerede opløsningsmidler og Materiale Monomerer (Målebrønd, indgang til forbruger, eller hos forbruger efter længere udskylning) X 1 årligt
Analyseadresser (Prøvested) – numre i parentes – udtages hvert 2. år PS-1+(5) PS-2+(6) PS-3+(7) PS-4+(8)
Ledningsnet
Driftskontrol Mikrobiologi (efter behov)
Bilag F (efter behov)
Vandværk
Driftskontrol Afgang Værk – Bilag E (lille) X 1 årligt
Driftskontrol Afgang Værk – Bilag E (stor) X 1 årligt
Råvand
Boringskontrol – DGU: 133.855 2020 2024 Hvert 4. år
Boringskontrol – DGU: 133.1511 2018 2022 Hvert 4. år